substratosphere Meaning and Definition

Urdu Meanings

iJunoon official Urdu Dictionary

ذیلی کُرہ قائمہ

zeli kurrah Qaima

کُرہ ھوائی کا بالائی حِصّہ

-