bridge Sindhi Meaning

Sindhi Dictionary

Sindhi Meaning for bridge

برج، پٍل، موری۔ روڊ ریلوی لائین یا دریا ھه تی ٺھیل اڍاوت جنھن تان ھر قسم جی سورای اچیت وڃی سگھی:

Sindhi Dictionary

English to Sindhi Dictionary

bridge

پُل/موری

Definitions

English definition for bridge

1. n. any of various card games based on whist for four players

2. n. a structure that allows people or vehicles to cross an obstacle such as a river or canal or railway etc.

3. n. an upper deck where a ship is steered and the captain stands

4. n. the link between two lenses; rests on nose

5. n. a denture anchored to teeth on either side of missing teeth

6. n. a wooden support that holds the strings up

7. n. a circuit consisting of two branches (4 arms arranged in a diamond configuration) across which a meter is connected

8. n. the hard ridge that forms the upper part of the nose

9. n. something resembling a bridge in form or function

10. v. make a bridge across

11. v. cross over on a bridge

12. v. connect or reduce the distance between

All in One

A bridge is a structure built to span physical obstacles without closing the way underneath such as a body of water, valley, or road, for the purpose of providing passage over the obstacle.
Continue Reading
From Wikipedia, the free encyclopedia

Thesaurus

Synonyms and Antonyms for bridge

Related Images

Related Images/Visuals for bridge

International Languages

Meaning for bridge found in 112 Languages.

Related Posts in iJunoon

10 related posts found for word bridge in iJunoon Website

Sponored Video